Kompleksowe usługi w dziedzinie
BHP i P.POŻ.
Profesjonalny sprzęt i odzież dla
ratownictwa
Badania lekarskie z zakresu
medycyny pracy

Oferta handlowa

Syntetyczny środek pianotwórczy STHAMEX F-15

Charakterystyka produktu: 
STHAMEX f-15 jest syntetycznym środkiem gaśniczym pianotwórczym, wyprodukowanym na bazie substancji powierzchniowo czynnych. Szczególna kombinacja  środków powierzchniowo czynnych, stabilizatorów piany oraz środków zapobiegających zamarzaniu cechuje skład tego wydajnego środka gaśniczego. 
Właściwości:   
STHAMEX f-15 bardzo dobrze się spienia. W zależności od stosunku między roztworem  środka  
a powietrzem wytwarzana jest mokra i płynna piana ciężka, piana średnia lub piana lekka. Piana powstała ze  środka STHAMEX f-15 gasi pewnie i gazoszczelnie pokrywa pożary, jest niewrażliwa i odporna na 
działanie promieniowania cieplnego, gazów pożarowych i fal powietrza. Zmniejsza to niebezpieczeństwo 
ponownego zapłonu. STHAMEX f-15 znacznie obniża napięcie powierzchniowe wody i dzięki temu nadaje 
się także doskonale jako środek zwilżający. STHAMEX f-15 nie zawiera silikonu.
Zastosowanie:   
STHAMEX f-15 jest stosowany do wytwarzania piany ciężkiej,  średniej i lekkiej przy pomocy wszystkich 
dostępnych urządzeń, do gaszenia pożarów grup A i B. Wypływające, lekko gazujące ciecze mogą być
zapobiegawczo pokryte pianą w celu powstrzymania niebezpiecznych emisji, a następnie bezpiecznie 
usunięte. Wielkość domieszki do wody gaśniczej może wahać się między 2% i 3%, zależnie od rodzaju 
zastosowania. W przypadku użycia  środka STHAMEX f-15 jako  środka zwilżającego, np. do gaszenia  
trudnych do zwilżania materiałów, jak bawełna, węgiel brunatny, pył  węglowy itp., zaleca się wielkość
domieszki od 0,3% do 1,0%. STHAMEX f-15 może być stosowany z wodą wodociągową, morską, słonawą, jak również uzdatnioną wodą przemysłową. 
Piana ciężka i  średnia wytworzona ze  środka STHAMEX f-15 służy do zwalczania pożarów zarówno na 
wolnym powietrzu, jak i w budynkach oraz na statkach. 
Pianę lekką wykorzystuje się do wypełniania pomieszczeń i do wypierania wybuchowych mieszanek 
gazowych ze zbiorników, sklepień, wykopów dla rurociągów itd. 
W przypadku gaszenia pożarów w obecności urządzeń elektrycznych należy przestrzegać odnośnej normy VDE (DIN/VDE-0132).
Mieszalność z innymi środkami pianotwórczymi:   
STHAMEX f-15 może być zmieszany z podobnymi środkami pianotwórczymi bezpośrednio przed użyciem. 
Mieszalność z innymi pianami gaśniczymi:   
Piana otrzymana ze środka STHAMEX f-15 może być stosowana ze wszystkimi innymi gotowymi pianami gaśniczymi. 
Mieszalność z proszkiem gaśniczym:   
STHAMEX f-15 nadaje się do połączonego stosowania z proszkiem gaśniczym współdziałającym z pianą. 
Przechowywanie:  
STHAMEX f-15 można przechowywać przez dłuższy czas w zamkniętych oryginalnych opakowaniach,  
a także w odpornych na korozję zbiornikach wykonanych z tworzywa sztucznego lub ze stali szlachetnej. 
Wysokie temperatury do +50°C nie wpływają niekorzystnie na jakość środka STHAMEX f-15, podobnie jak  i krótkotrwałe zamrażanie poniżej podanej granicy mrozoodporności (temperatury krzepnięcia). (patrz karta informacyjna TM 014 „Przechowywanie syntetycznych środków pianotwórczych”)
Posiadane certyfikaty i atesty:  
STHAMEX f-15 jako środek gaśniczy przeciwko pożarom grup A i B do wytwarzania piany lekkiej, średniej  i ciężkiej został przebadany zgodnie z normą PN-EN 1568. STHAMEX  f-15 posiada  świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 0909/2011 oraz atest PZH Nr PZH-HT-2537/2011. 
Skuteczność gaśnicza:
piany ciężkiej wg PN-EN 1568-3: III C/III D (woda wodociągowa/woda morska) 
piany średniej wg PN-EN 1568-1: pozytywna (woda wodociągowa i woda morska) 
piany lekkiej wg PN-EN 1568-2: pozytywna (woda wodociągowa i woda morska) 
Skuteczność gaśnicza piany średniej zgodnie z IMO MSC/Circ 798: spełnia wymagania 
Skuteczność gaśnicza piany lekkiej zgodnie z IMO MSC/Circ 670: spełnia wymagania
Zalecana domieszka do wody:  0,3% ÷ 1,0%  środek zwilżający grupa pożarów A 
 • 3% piana ciężka grupa pożarów A + ciecze niepolarne 
 • 3% piana średnia grupa pożarów A + ciecze niepolarne 
 • 2% piana lekka grupa pożarów A + ciecze niepolarne 
Liczba spienienia: 
 •  piana ciężka:  ≤ 20
 •  piana średnia: > 20 ÷ 200 
 •  piana lekka: > 200 ÷ 1000 
pH: 
 • 6,5 do 8,5 
Gęstość (w temp. 20°C):  
 • 1,030 ± 0,02 g/cm 3
Temperatura krzepnięcia:
 •   -15°C 
Oddziaływanie na środowisko: 
STHAMEX f-15 jest środkiem nieszkodliwym pod względem 
fizjologicznym i bardzo dobrze biodegradowalnym. 
Pozostałe informacje zawiera karta charakterystyki preparatu

  Zapytaj o produkt

   * – Pola obowiązkowe do wypełnienia.

   Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies.