Profesjonalny sprzęt i odzież dla
ratownictwa
Badania lekarskie z zakresu
medycyny pracy
Kompleksowe usługi w dziedzinie
BHP i P.POŻ.

Oferta handlowa

Alkoholoodporne środki pianotwórcze MOUSSOL APS 3/3 F-15 Premium

Charakterystyka produktu:   
MOUSSOL APS 3/3 F-15 Premium jest środkiem gaśniczym pianotwórczym typu AFFF-AR, charakteryzującym sięodpornością na działanie alkoholi, który łączy w sobie zalety środka pianotwórczego tworzącego film polimerowy oraz film wodny. W skład  środka MOUSSOL APS 3/3 F-15 Premium wchodzą substancje powierzchniowo czynne, substancje tworzące film polimerowy i film wodny, stabilizatory piany oraz środki zapobiegające zamarzaniu. 
Właściwości:
MOUSSOL APS 3/3 F-15 Premium jest pseudoplastycznym produktem, który jest odporny zarówno na ciecze polarne (mieszalne z wodą) jak również na ciecze niepolarne, silnie niszczące pianę węglowodory. Relatywnie krótki czas wykraplania 50% piany wspomaga tworzenie filmu wodnego i zdolność  płynięcia piany ciężkiej, przez co czas gaszenia ulega skróceniu, a ognisko pożaru zostaje schłodzone. Dzięki zawartości komponentów tworzących film wodny MOUSSOL APS 3/3 F-15 Premium może być zastosowany również jako niespieniony wodny roztwór, na przykład na produkty naftowe oraz w instalacjach gaśniczych zraszaczowych pianowych i wodnych. Na cieczach polarnych film polimerowy tworzy barierę ochronną wobec działania niszczącego pianę. Dzięki komponentom 
tworzącym film wodny i uniemożliwiającym ponowny zapłon MOUSSOL APS 3/3 F-15 Premium gwarantuje bardzo szybki i długotrwały efekt gaśniczy. Niebezpieczeństwo ponownego zapłonu już ugaszonego ogniska pożaru jest  znacznie zmniejszone. 
Zastosowanie:
MOUSSOL APS 3/3 F-15 Premium przeznaczony jest do stosowania przy pomocy wszystkich dostępnych na rynku urządzeń do wytwarzania piany ciężkiej przeciwko pożarom grup A + B, szczególnie do zwalczania pożarów cieczy polarnych, silnie niszczących pianę, np. alkoholi, ketonów, estrów oraz do niepolarnych węglowodorów, np. produktów naftowych. Wielkość domieszki do wody gaśniczej (stężenie) wynosi 3% zarówno do pożarów cieczy niepolarnych jak i polarnych, silnie niszczących pianę. Substancje fluorowe tworzące film wodny pozwalają na stosowanie  środka MOUSSOL APS 3/3 F-15 Premium jako niespienionego roztworu na niepolarne węglowodory. Gaszenie można przeprowadzać przy pomocy działek wodnych, prądownic lub instalacji zraszaczowej względnie tryskaczowej. 
Wypływające chemikalia powinny być, w celu ograniczenia emisji, zapobiegawczo pokryte pianą. Warstwa piany tłumi pary oraz uniemożliwia ich zapłon. W celu uzyskania optymalnego efektu gaszenia pożary cieczy polarnych powinny być zwalczane przez łagodne podawanie piany, np. za pomocą wlewu pianowego lub pianowych blach kierunkowych (patrz karta informacyjna TM 037 „Gaszenie pożarów alkoholi”). Dozowanie wspomagane pompą jest wymagane wówczas, gdy temperatura koncentratu wynosi poniżej 5 stopni C. Oprócz wody wodociągowej do spieniania  środka MOUSSOL APS 3/3 F-15 Premium może być stosowana również woda morska i słonawa oraz uzdatniona woda przemysłowa. W przypadku akcji gaśniczych w obecności instalacji elektrycznych należy przestrzegać odnośnej normy VDE (DIN/VDE-0132).
Mieszalność z innymi środkami pianotwórczymi:
MOUSSOL APS 3/3 F-15 Premium może być zmieszany z podobnymi  środkami pianotwórczymi bezpośrednio przed użyciem.
Mieszalność z innymi pianami gaśniczymi:
Piana otrzymana ze  środka MOUSSOL APS 3/3 F-15 Premium może być stosowana równocześnie z innymi gotowymi pianami gaśniczymi. 
Współdziałanie z proszkiem gaśniczym:
MOUSSOL APS 3/3 F-15 Premium nadaje się do połączonego stosowania z proszkiem gaśniczym, 
współdziałającym z pianami gaśniczymi.
Przechowywanie: 
MOUSSOL APS 3/3 F-15 Premium można przechowywać  długoterminowo w zamkniętych oryginalnych 
pojemnikach oraz odpornych na korozję zbiornikach z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. 
Wysokie temperatury do +50°C nie wpływają niekorzystnie na jakość środka MOUSSOL APS 3/3 F-15 Premium, podobnie jak i krótkotrwałe zamrażanie poniżej podanej granicy mrozoodporności. (Patrz karta informacyjna TM 014 „Przechowywanie syntetycznych środków pianotwórczych”). 
Posiadane certyfikaty i atesty:
MOUSSOL APS 3/3 F-15 Premium jako środek pianotwórczy przeciwko pożarom grup A + B został przebadany zgodnie z normą PN-EN 1568. Posiada  świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 1013/2011 oraz atest PZH  nr PZH/HT-2512/2011. 
Skuteczność gaśnicza:
piany ciężkiej wg PN-EN 1568-3: I A/I A (woda wodociągowa/woda morska) 
piany ciężkiej wg PN-EN 1568-4: I A/I A (woda wodociągowa/woda morska) – dla izopropanolu 
piany ciężkiej wg PN-EN 1568-4: I B/I C (woda wodociągowa/woda morska) – dla acetonu
Zalecana domieszka do wody: 
 3% –  w przypadku wytwarzania piany ciężkiej do gaszenia pożarów cieczy niepolarnych 
 3% – w przypadku wytwarzania piany ciężkiej do gaszenia pożarów cieczy polarnych 
Liczba spienienia:  dla piany ciężkiej: od 5 do 10 
Czas wykroplenia 25% piany  4÷8 minut dla piany ciężkiej  
Czas wykroplenia 50% piany  10÷20 min dla piany ciężkiej   
pH w temp. 20°C: 6,5 do 8,5 
Gęstość w temp. 20°C:  1,02÷1,04 g/ml 
Napięcie powierzchniowe:  >3 mN/m (cykloheksan) 
Temperatura krzepnięcia:  -15°C
Oddziaływanie na środowisko: 
MOUSSOL APS 3/3 F-15 Premium jest środkiem nieszkodliwym pod 
względem fizjologicznym i bardzo dobrze biodegradowalnym. 
Pozostałe informacje zawiera karta charakterystyki preparatu. 

    Zapytaj o produkt

      * – Pola obowiązkowe do wypełnienia.

      Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies.