Profesjonalny sprzęt i odzież dla
ratownictwa
Kompleksowe usługi w dziedzinie
BHP i P.POŻ.
Badania lekarskie z zakresu
medycyny pracy

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanując Państwa prywatność oraz realizując wymagania związane z ochroną danych osobowych informujemy o zasadach pozyskiwania oraz przetwarzania informacji o Naszych Klientach i Współpracownikach.
Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane „RODO”.

1. Zakres polityki prywatności. Kogo dotyczy?

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez firmę Proteko Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Hutniczej 1/1 danych osobowych naszych Klientów, osób reprezentujących naszych Klientów biznesowych, współpracowników w zakresie świadczenia usług rozwojowych oraz wszystkich odwiedzających i korzystających z usług naszej strony firmowej – www.proteko.net.pl
Przedstawiona polityka prywatności może być uszczegółowiona poprzez dodatkowe informacje przekazywane przy wypełnianiu formularzy, zapisywaniu się na wydarzenia lub newsletter.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Proteko Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Hutniczej 1/1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt do IOD: daneosobowe@proteko.pl

Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Proteko Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Hutniczej 1/1 : e-mail: daneosobowe@proteko.pl

3. Rodzaj zbieranych danych osobowych

W zależności od rodzaju kontaktu i charakteru współpracy możemy zbierać następujące dane:

 • Twoje imię i nazwisko, firmę z którą jesteś powiązany/a oraz Twoje stanowisko;
 • Twoje informacje kontaktowe, takie jak nazwę i adres Twojej firmy lub firmy, którą reprezentujesz, numery telefonów i adresy email, które nam podasz;
 • Twój udział w naszych wydarzeniach takich jak szkolenia, eventy, coachingi, konferencje itp.
 • Naszą komunikację z Tobą.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy Twoje dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów. Nie wykraczamy poza zakres danych, który jest określony w danym formularzu lub umowie biznesowej z firmą delegującą Cię do udziału w usłudze rozwojowej (newsletter, formularz kontaktowy, formularz zgłoszeniowy itp.).

4. Cel i zakres przetwarzania danych

W ramach swojej działalności dane osobowe są zbierane i przetwarzane:

 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Administratora, w tym w celu informowania o nowych produktach oferowanych przez Administratora oraz o jego działalności, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane w formularzach kontaktowych:
Jeżeli chcesz nawiązać z nami współpracę, skorzystać z naszych usług lub produktów lub zadać nam pytanie możesz przekazać nam swoje dane osobowe poprzez dostępne na naszych stronach formularze kontaktowe.
Nie żądamy wówczas zgody na przetwarzanie Twoich danych, gdyż przetwarzamy je w oparciu o nasze usprawiedliwione interesy, którymi są udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, marketing naszych produktów i usług (np. jeżeli chcesz otrzymać od nas ofertę) albo działania zmierzające do zawarcia umowy.

5. Podstawy prawne przetwarzania danych

 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe:
 • na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) – w przypadku wysyłania newsletterów i innych informacji o charakterze marketingowym oraz w celu archiwizacji danych w pewnych określonych przypadkach.
 • w celu wykonania umowy, którą z nami zawarłeś a także w trakcie działań zmierzających do zawarcia tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku zapisania się na szkolenie i inne usługi rozwojowe, korzystania z usług doradczych, zapisania się na organizowane przez nas wydarzenia itp.
  w celu realizacji wymagań przepisów prawa, no. ustawy o rachunkowości lub prawa podatkowego.

6. Sposób zbierania danych osobowych

Większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazałeś/aś nam z własnej woli. W trakcie odwiedzin strony możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu lub prawidłowego kontaktu.
Jednocześnie informujemy, iż podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, jednak niepodanie wymaganych danych może uniemożliwić z Tobą kontakt.

W wielu przypadkach Twoje dane zostały nam przekazane przez pracowników firmy, w której pracujesz w celu zrealizowania określonej usługi na którą Cię delegowano. W takiej sytuacji przekazanie danych reguluje umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych firmy zawarta pomiędzy firmą, w której pracujesz a Proteko Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Hutniczej 1/1. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne lub będą niezwłocznie usuwane.

7. Gdzie są przetwarzane Twoje dane i kto jest do tego upoważniony?

Twoje dane osobowe przetwarzamy na terytorium Polski. W Proteko Sp. z o.o., tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników posiada dostęp do Twoich danych.
W realizacji naszych usług korzystamy z podwykonawców. W rezultacie część Twoich danych może być przekazana innym podmiotom. Jednakże, każdy nasz partner, któremu powierzymy przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument prawny. Dochowamy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Twoich danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami.

8. Cookies ( Ciasteczka )

Czym są i jak działają pliki cookies (ciasteczka)? Nasza strona www.proteko.net.pl używa pliki cookies, które są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer www i przechowywanymi przez przeglądarkę internetową Twojego urządzenia końcowego np. komputera, tabletu, smartfona. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, strona rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego dochodzi do połączenia. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji.

Po co je stosujemy?

Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

 • Marketingowych i analitycznych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś na stronie,
 • Obsługi liczników odwiedzin,
 • Statystycznych, w szczególności umożliwienia sposobu, w jaki korzystasz ze strony.

Zebrane dane pozwolą nam usprawniać funkcjonowanie strony zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści strony, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści.
Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszej strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez nas w celu optymalizacji działań.

Masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w wykorzystywanej przeglądarce internetowej.

9. Zabezpieczenie Twoich danych

Proteko Sp. z o.o. chroni Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były zabezpieczone przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi (np. ustawa o rachunkowości) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Twoich danych.

10. Twoje prawa

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji, jak również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora.
Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a w szczególności wycofać wszelkie zgody udzielone nam w zakresie przetwarzania Twoich danych. Zastrzegamy jednak, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem działań, które podjęliśmy przed wycofaniem zgody.
Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: daneosobowe@proteko.pl
W przypadku gdy uznasz to za konieczne, masz również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych osobowych w Proteko Sp. z o.o., skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: daneosobowe@proteko.pl

11. W jaki sposób dbamy o Politykę Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies.