Kompleksowe usługi w dziedzinie
BHP i P.POŻ.
Badania lekarskie z zakresu
medycyny pracy
Profesjonalny sprzęt i odzież dla
ratownictwa

Oferta handlowa

Środki pianotwórcze tworzące film wodny STHAMEX AFFF 3% F-15 Premium

Charakterystyka produktu:    
STHAMEX AFFF 3% F-15 Premium jest syntetycznym środkiem pianotwórczym, tworzącym film wodny. Specjalne syntetyczne związki powierzchniowo czynne, komponenty fluorowe, stabilizatory piany oraz  środki zapobiegające zamarzaniu tworzą bazę tego znakomitego produktu i nadają mu doskonałe właściwości gaśnicze. 
Właściwości: 
STHAMEX AFFF 3% F-15 Premium jako środek gaśniczy pianotwórczy tworzący film wodny przeznaczony jest  do wytwarzania piany ciężkiej. Dzięki znacznej gęstości piany można osiągnąć duże zasięgi rzutu.  
STHAMEX AFFF 3% F-15 Premium spienia się bardzo dobrze, roztwór  środka pianotwórczego bardzo szybko wydobywa się z piany i wspomaga przez to tworzenie filmu oraz zwiększa zdolność płynięcia piany, przez co czas gaszenia ulega skróceniu, a ognisko pożaru zostaje schłodzone. Film wodny gasi również tam, gdzie powierzchnia pożaru tylko częściowo jest pokryta pianą, względnie zapobiega ponownemu zapłonowi, gdzie powłoka pianowa jest rozerwana. Piana ma właściwości oleofobowe, tj. nie nasiąka palnymi substancjami i dlatego nadaje się szczególnie do gaszenia metodą „sub surface”. Tworzywa sztuczne pokrywane są równomiernie i długotrwale zwilżane. Dzięki zawartości komponentów tworzących film wodny STHAMEX AFFF 3% F-15 Premium może być zastosowany również jako niespieniony wodny roztwór, na przykład na produkty naftowe. Gaszenie można 
przeprowadzać przy pomocy działek wodno-pianowych z prądownicami typu MZ („turbo”) lub pianowymi, prądownic typu MZ i pianowych oraz instalacji zraszaczowych i tryskaczowych. Ze względu na obecność substancji tworzących film wodny oraz utrudniających ponowny zapłon STHAMEX AFFF 3% F-15 Premium  jest doskonałym produktem do osiągnięcia szybkiego i skutecznego efektu gaśniczego przeciwko pożarom  grup A i B. Piana otrzymana ze  środka STHAMEX AFFF 3% F-15 Premium jest trwała i przez długi czas gazoszczelnie pokrywa palące się powierzchnie. Niebezpieczeństwo ponownego zapłonu już ugaszonego ogniska pożaru jest znacznie zmniejszone.
Zastosowanie:
STHAMEX AFFF 3% F-15 Premium stosuje się do wytwarzania piany ciężkiej przy pomocy wszystkich 
dostępnych na rynku urządzeń pianowych, przeciwko pożarom grup A i B, szczególnie przeciwko pożarom tworzyw sztucznych i produktów naftowych. STHAMEX AFFF 3% F-15 Premium może być również stosowany jako niespieniony roztwór np. przy pomocy działek wodnych z prądownicami typu MZ, prądownic typu MZ oraz instalacji gaśniczych zraszaczowych i tryskaczowych.  
Koncentrat jest dodawany do wody gaśniczej w ilości 3%. Może być stosowany z wodą wodociągową, wodą
morską, wodą słonawą, jak również uzdatnioną wodą przemysłową. 
W przeważającej mierze STHAMEX AFFF 3% F-15 Premium jest stosowany w przemyśle paliwowym, w portach lotniczych oraz w obszarze „On- i Offshore”, a także przemyśle gdzie magazynuje się lub przetwarza tworzywa sztuczne i surowce wtórne, np. w zakładach zajmujących się recyclingiem oraz przede wszystkim tam, gdzie  w krótkim czasie muszą być niezawodnie ugaszone duże pożary. 
W obecności urządzeń elektrycznych należy przestrzegać odnośnej normy VDE (DIN/VDE-0132). 
Mieszalność z innymi środkami pianotwórczymi: 
STHAMEX AFFF 3% F-15 Premium może być mieszany z podobnymi  środkami pianotwórczymi.
Mieszalność z innymi pianami gaśniczymi: 
Piana otrzymana ze  środka STHAMEX AFFF 3% F-15 Premium może być stosowana równocześnie z innymi pianami gaśniczymi. 
Mieszalność z proszkiem gaśniczym:
STHAMEX AFFF 3% F-15 Premium nadaje się do połączonego stosowania z proszkiem gaśniczym 
współdziałającym z pianą. 
Przechowywanie: 
STHAMEX AFFF 3% F-15 Premium można przechowywać przez dłuższy czas w oryginalnych zamkniętych pojemnikach oraz zbiornikach z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Temperatura do +50°C nie wpływa niekorzystnie na jakość środka STHAMEX AFFF 3% F-15 Premium, podobnie jak i krótkotrwałe zamrażanie poniżej podanej granicy mrozoodporności (temperatury krzepnięcia). (Patrz karta informacyjna TM 014 „Przechowywanie syntetycznych środków pianotwórczych”). 
Posiadane certyfikaty i atesty: 
STHAMEX AFFF 3% F-15 Premium jako  środek gaśniczy przeciwko pożarom grup A i B został przebadany zgodnie z normą PN-EN 1568-3:2008. STHAMEX AFFF 3% F-15 Premium posiada  świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 0939/2011 oraz atest PZH Nr PZH/HT-2510/2011. 
Skuteczność gaśnicza: piany ciężkiej wg normy PN-EN 1568-3: IA/I A (woda wodociągowa/ woda morska) 
Zgodnie z LASTfire: Semi-Aspirating: dobry; Aspirating:  dobry; System:  dobry
Zalecana domieszka do wody: 
 3% – w przypadku wytwarzania piany ciężkiej do gaszenia pożarów   cieczy niepolarnych 
Liczba spienienia:  dla piany ciężkiej: od 5 do 10  
Czas wykroplenia 25% piany  dla piany ciężkiej: 2 do 5 minut
Czas wykroplenia 50% piany  dla piany ciężkiej: 5 do 10 minut 
pH w temp. 20°C: 6,5 do 8,5 
Gęstość w temp. 20°C:  1,030 ÷ 1,040 g/cm 3
Napięcie powierzchniowe:  >3 mN/m (cykloheksan) 
Temperatura krzepnięcia:  -15°C
Oddziaływanie na środowisko: 
STHAMEX AFFF 3% F-15 Premium jest środkiem nieszkodliwym pod 
względem fizjologicznym i bardzo dobrze biodegradowalnym. 
Pozostałe informacje zawiera karta charakterystyki preparatu.

    Zapytaj o produkt

      * – Pola obowiązkowe do wypełnienia.

      Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies.