Profesjonalny sprzęt i odzież dla
ratownictwa
Badania lekarskie z zakresu
medycyny pracy
Kompleksowe usługi w dziedzinie
BHP i P.POŻ.

Oferta handlowa

Środki pianotwórcze tworzące film wodny STHAMEX AFFF 6% F-25

Charakterystyka produktu:    
STHAMEX AFFF 6% F-25 jest syntetycznym  środkiem pianotwórczym, tworzącym film wodny. Specjalne syntetyczne związki powierzchniowo czynne, składniki fluorowe, stabilizatory piany oraz  środki zapobiegające zamarzaniu tworzą bazę tego znakomitego produktu i nadają mu doskonałe właściwości gaśnicze. 
Właściwości: 
STHAMEX AFFF 6% F-25 jako  środek gaśniczy pianotwórczy tworzący film wodny przeznaczony  
jest do wytwarzania piany ciężkiej. Dzięki znacznej gęstości piany można osiągnąć duże zasięgi rzutu. 
STHAMEX AFFF 6% F-25 spienia się bardzo dobrze, roztwór środka pianotwórczego bardzo szybko wydobywa się z piany i wspomaga przez to tworzenie filmu oraz zwiększa zdolność  płynięcia piany, przez co czas gaszenia ulega skróceniu, a ognisko pożaru zostaje schłodzone. Film wodny gasi również tam, gdzie powierzchnia pożaru tylko częściowo jest pokryta pianą, względnie zapobiega ponownemu zapłonowi, gdzie powłoka pianowa jest rozerwana. Piana ma właściwości oleofobowe, tj. nie nasiąka palnymi substancjami i dlatego nadaje się szczególnie do gaszenia metodą „sub surface”. Tworzywa sztuczne pokrywane są równomiernie i długotrwale zwilżane. Dzięki zawartości komponentów tworzących film wodny STHAMEX AFFF 6% F-25 może być zastosowany również jako niespieniony wodny roztwór, na przykład na produkty naftowe. Gaszenie można przeprowadzać przy pomocy działek wodnych, prądownic oraz instalacji zraszaczy i tryskaczy pianowych. Ze względu na obecność substancji tworzących film oraz utrudniających ponowny zapłon STHAMEX AFFF 6% F-25 jest doskonałym produktem do osiągnięcia szybkiego i skutecznego efektu gaśniczego przeciwko pożarom grup  
A i B. Piana otrzymana ze środka STHAMEX AFFF 6% F-25 jest trwała i przez długi czas gazoszczelnie pokrywa palące się powierzchnie. Niebezpieczeństwo ponownego zapłonu już ugaszonego ogniska pożaru jest znacznie zmniejszone. STHAMEX AFFF 6% F-25 nie zawiera silikonu. 
Zastosowanie:STHAMEXAFFF 6% F-25 stosuje się do wytwarzania piany ciężkiej przy pomocy wszystkich dostępnych na rynku urządzeń pianowych, przeciwko pożarom grup A i B, szczególnie przeciwko pożarom tworzyw sztucznych  i produktów naftowych. 
STHAMEX AFFF 6% F-25 może być również stosowany jako niespieniony roztwór np. przy pomocy działek wodnych, prądownic oraz instalacji gaśniczych zraszaczowych i tryskaczowych.  
Koncentrat jest dodawany do wody gaśniczej w ilości 6%. Może być stosowany z wodą wodociągową, wodą
morską, wodą słonawą, jak również uzdatnioną wodą przemysłową. 
W przeważającej mierze STHAMEX AFFF 6% F-25 jest stosowany w przemyśle paliwowym, w portach lotniczych oraz w obszarze „On- i Offshore”, a także przemyśle gdzie magazynuje się lub przetwarza tworzywa sztuczne  i surowce wtórne, np. w zakładach zajmujących się recyclingiem oraz przede wszystkim tam, gdzie w krótkim czasie muszą być niezawodnie ugaszone duże pożary. 
W obecności urządzeń elektrycznych należy przestrzegać odnośnej normy VDE (DIN/VDE-0132). 
Mieszalność z innymi środkami pianotwórczymi: 
STHAMEX AFFF 6% F-25 może być mieszany z podobnymi  środkami pianotwórczymi bezpośrednio przed użyciem.
Mieszalność z innymi pianami gaśniczymi: 
Piana otrzymana ze  środka STHAMEX AFFF 6% F-25 może być stosowana równocześnie z innymi pianami gaśniczymi. 
Mieszalność z proszkiem gaśniczym:
STHAMEX AFFF 6% F-25 nadaje się do połączonego stosowania z proszkiem gaśniczym mieszalnym z pianą. 
Przechowywanie: 
STHAMEXAFFF 6% F-25 można przechowywać przez dłuższy czas w oryginalnych pojemnikach oraz 
zbiornikach z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Temperatura do +50°C nie wpływa niekorzystnie na jakość środka STHAMEX AFFF 6% F-25, podobnie jak i krótkotrwałe zamrażanie poniżej podanej granicy mrozoodporności (temperatury krzepnięcia). (Patrz karta informacyjna TM 014 „Przechowywanie syntetycznych  środków pianotwórczych”). 
Posiadane certyfikaty i atesty: 
STHAMEX AFFF 6% F-25 jako  środek gaśniczy przeciwko pożarom grup A i B został przebadany zgodnie  z normą PN-EN 1568-3:2008. STHAMEX AFFF 6% F-25 posiada  świadectwo dopuszczenia CNBOP  Nr 0926/2011 oraz atest PZH Nr PZH/HT-2494/2011. 
Skuteczność gaśnicza: piany ciężkiej wg PN-EN 1568-3: I A/I A (woda wodociągowa/ woda morska) 
Skuteczność gaśnicza piany ciężkiej zgodnie z normą ICAO Airport Services Manual: Level B
Zalecana domieszka do wody:
6% – w przypadku wytwarzania piany ciężkiej do gaszenia pożarów cieczy niepolarnych 
Liczba spienienia:  dla piany ciężkiej: od 5 do 10  
Czas wykroplenia 25% piany  2÷5 minut
Czas wykroplenia 50% piany:  5÷10 minut 
pH w temp. 20°C: 6,5 do 8,5 
Gęstość w temp. 20°C:  1,050 ± 0,02 g/cm
3
Napięcie powierzchniowe:  >3 mN/m (cykloheksan) 
Temperatura krzepnięcia:  -25°C 
Oddziaływanie na środowisko: 
STHAMEX AFFF 6% F-25 jest środkiem nieszkodliwym pod względem 
fizjologicznym i bardzo dobrze biodegradowalnym. 
Pozostałe informacje zawiera karta charakterystyki preparat

    Zapytaj o produkt

      * – Pola obowiązkowe do wypełnienia.

      Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies.