Kompleksowe usługi w dziedzinie
BHP i P.POŻ.
Badania lekarskie z zakresu
medycyny pracy
Profesjonalny sprzęt i odzież dla
ratownictwa

Oferta handlowa

Alkoholoodporne środki pianotwórcze MOUSSOL APS 3 %

Charakterystyka produktu: MOUSSOL-APS 3% jest środkiem pianotwórczym typu AFFF-AR, charakteryzującym się odpornością na działanie alkoholi, który łączy w sobie zalety środka pianotwórczego tworzącego film polimerowy oraz film wodny. W skład MOUSSOLu-APS 3% wchodzą substancje powierzchniowo-czynne, substancje tworzące film wodny i film polimerowy, stabilizatory oraz środki zapobiegające zamarzaniu.

Właściwości: MOUSSOL-APS 3% jest pseudoplastycznym produktem, który jest odporny zarówno na ciecze polarne (mieszalne z wodą) jak również na ciecze niepolarne, np. węglowodory. Relatywnie krótki czas wykraplania 50% piany wspomaga tworzenie filmu wodnego i zdolność płynięcia piany ciężkiej, przez co czas gaszenia ulega skróceniu, a ognisko pożaru zostaje schłodzone. MOUSSOL-APS 3% spienia się bardzo dobrze i dlatego doskonale nadaje się do wytwarzania piany średniej. Dzięki zawartości komponentów tworzących film wodny MOUSSOL-APS 3% może być zastosowany również jako niespieniony wodny roztwór, na przykład na produkty naftowe oraz w instalacjach gaśniczych pianowych zraszaczowych. Na węglowodorach polarnych film ten tworzy pewną barierę wobec działania niszczącego pianę. Dzięki komponentom tworzącym film wodny i uniemożliwiającym ponowny zapłon MOUSSOL-APS 3% gwarantuje szybki i długotrwały efekt gaszenia. Niebezpieczeństwo ponownego zapłonu już ugaszonego ogniska pożaru jest znacznie zmniejszone. 
Zastosowanie: MOUSSOL-APS 3% przeznaczony jest do stosowania przy pomocy wszystkich dostępnych na rynku urządzeń do wytwarzania piany ciężkiej i średniej przeciwko pożarom grupy A i B, szczególnie do zwalczania pożarów cieczy polarnych, silnie niszczących pianę, np. alkoholi, ketonów, estrów oraz do niepolarnych węglowodorów, np. produktów naftowych. Wielkość domieszki do wody gaśniczej (stężenie) wynosi 3% zarówno do pożarów niepolarnych jak i polarnych węglowodorów, silnie niszczących pianę. Substancje fluorowe tworzące film wodny pozwalają na stosowanie środka MOUSSOL-APS 3% jako niespienionego roztworu na niepolarne węglowodory. Gaszenie można przeprowadzać przy pomocy działek wodnych, prądownic lub instalacji zraszaczy pianowych. Wypływające chemikalia powinny być, w celu uniemożliwienia emisji, zapobiegawczo pokryte pianą. Warstwa piany tłumi gazy i pary oraz uniemożliwia ich zapłon. W celu uzyskania optymalnego efektu gaszenia pożary cieczy polarnych powinny być zwalczane przez łagodne podawanie piany, np. za pomocą wlewu pianowego lub pianowych blach kierunkowych (patrz karta informacyjna TM 037 „Gaszenie pożarów alkoholi”). Szczególnie dobrze sprawdza się w takim przypadku piana średnia. Dozowanie wspomagane pompą jest wymagane wówczas, gdy temperatura koncentratu wynosi poniżej 0°C. Oprócz wody wodociągowej do spieniania środka MOUSSOL-APS 3% może być stosowana również woda morska i słonawa oraz uzdatniona woda przemysłowa. W przypadku akcji gaśniczych w obecności instalacji elektrycznych należy przestrzegać właściwej normy np. VDE (DIN/VDE-0132).
Mieszalność z innymi środkami pianotwórczymi: MOUSSOL-APS 3% może być zmieszany z podobnymi środkami pianotwórczymi bezpośrednio przed użyciem. Istniejących zapasów środka pianotwórczego MOUSSOL-APS 3% nie należy mieszać z innymi produktami. 
Mieszalność z innymi pianami gaśniczymi: Piana otrzymana ze środka MOUSSOL-APS 3% może być stosowana równocześnie z innymi gotowymi pianami gaśniczymi. Współdziałanie z proszkiem gaśniczym: MOUSSOL-APS 3% nadaje się do połączonego stosowania z proszkiem gaśniczym, współdziałającym z pianami gaśniczymi. Przechowywanie: MOUSSOL-APS 3% można przechowywać długoterminowo w zamkniętych oryginalnych pojemnikach oraz odpornych na korozję zbiornikach z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Wysokie temperatury do +50°C nie wpływają niekorzystnie na jakość środka MOUSSOL-APS 3%, podobnie jak i krótkotrwałe zamrażanie poniżej podanej granicy mrozoodporności. (Patrz karta informacyjna TM 014 „Przechowywanie syntetycznych środków pianotwórczych”).
Posiadane certyfikaty i atesty: MOUSSOL-APS 3% dopuszczony jest do stosowania jako środek pianotwórczy do wytwarzania piany ciężkiej i średniej przeciwko pożarom grupy A i B, jak również przeciwko pożarom produktów szczególnie silnie niszczących pianę (np. alkoholi). Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 0875/2011 oraz atest PZH Nr PZH/HT-2459/2010. Skuteczność gaśnicza: piany ciężkiej wg PN-EN 1568-4: I B/I B (woda wodociągowa/woda morska) piany ciężkiej wg PN-EN 1568-3: I B/I B (woda wodociągowa/woda morska) piany średniej wg PN-EN 1568-1: pozytywna (woda wodociągowa i woda morska)
Zalecana domieszka do wody: 3% – w przypadku gaszenia pożarów cieczy polarnych i innych silnie niszczących pianę produktów 2-3% – w przypadku gaszenia pożarów cieczy niepolarnych (węglowodorów)
Liczba spienienia: piana ciężka: do 15 piana średnia: >20 do 150
Czas wykroplenia 25% piany: piana ciężka: do 10 minut piana średnia: do 7 minut
Lepkość: w temp. 20°C ≤ 250 (100) mPa*s przy 75(375) 1 /s w temp. -10°C ≤ 500 (200) mPa*s przy 75(375) 1 /s Produkt pseudoplastyczny. Z uwagi na zwiększoną lepkość w temperaturach ujemnych może być niezbędne specjalne urządzenie dozujące.
Szczególne wskazania: Prawidłowe posługiwanie się środkiem MOUSSOL-APS 3% nie stwarza zagrożeń dla zdrowia. Ćwiczenia i próby należy uzgodnić z władzami lokalnymi. W przypadku pokrycia osób pianą należy pamiętać, że oddychanie w pianie nie jest możliwe.

    Zapytaj o produkt

      * – Pola obowiązkowe do wypełnienia.

      Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies.