Badania lekarskie z zakresu
medycyny pracy
Kompleksowe usługi w dziedzinie
BHP i P.POŻ.
Profesjonalny sprzęt i odzież dla
ratownictwa

Usługi bhp i p. poż

Szkolenia BHP

Zgodnie z Art. 2373  § 2. (179) Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Organizacja szkoleń: w formie kursów, seminariów, samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem środków audiowizualnych
Miejsce szkoleń: w sali Ośrodka Szkoleniowego PROTEKO lub w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym i wydaniem karty szkolenia wstępnego (instruktaż ogólny) lub stosownego zaświadczenia.

Szkolenia z zakresu BHP i P.POŻ:

 • szkolenie bhp wstępne (instruktaż ogólny) – przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy
 • szkolenia bhp okresowe dla:
  • pracodawców
  • osób kierujących pracownikami
  • pracowników administracyjno-biurowych
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • inżynieryjno – technicznych (w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji)
  • służby BHP
 • oraz szkolenia dotyczące:
  • ochrony przeciwpożarowej
  • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego
  • dla Społecznych Inspektorów Pracy
  • dobrej praktyki żywieniowej (HACCP, GHP, GMP)

Druki do pobrania:

  Zapytaj o usługę

   * – Pola obowiązkowe do wypełnienia.

   Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies.