Badania lekarskie z zakresu
medycyny pracy
Profesjonalny sprzęt i odzież dla
ratownictwa
Kompleksowe usługi w dziedzinie
BHP i P.POŻ.

Oferta handlowa

Detektor prądu przemiennego hot-stick

Charakterystyka:

 • Wczesne ostrzeżenie o wysokim napięciu
 • Bezpieczeństwo i łatwość obsługi
 • Nadzwyczajna czułość.
 • Opatentowane układy zapewniają szeroki zakres pracy.                                       
 • Niedrogi, trwały, niezawodny Przenośny, zasilany z baterii
 • Niezbędny dla ratownictwa technicznego
 • Dla częstotliwości do 100 Hz

Detektor Prądu Przemiennego AC Hot Stick z bezpiecznej odległości ostrzega o obecności odkrytych urządzeń znajdujących się pod wysokim napięciem elektrycznym. AC Hot Stick z wyprzedzeniem ostrzega dźwiękiem i migającą lampką o obecności wysokiego napięcia przemiennego, bez potrzeby dotykania powierzchni, która jest pod niebezpiecznym napięciem. Sygnał dźwiękowy wydawany przez AC Hot Stick oraz migający sygnał wizualny diody LED  zwiększają swą częstotliwość wraz ze zbliżaniem się do źródła napięcia.
Narzędzie to znalazło wiele zastosowań w szczególności wśród jednostek ratownictwa technicznego, straży  pożarnej oraz ambulansów w ratowaniu ofiar wypadków samochodowych, jak również podczas prac poszukiwawczych w rejonach miejskich i wiejskich oraz prac zespołów usuwających zwalone  drzewa po wichurach i burzach. Użytkownicy z przemysłu oraz wszyscy inni, którzy w swej pracy mogą natknąć się na niebezpieczeństwo porażenia prądem, odniosą korzyść z użycia AC Hot Stick. Pomimo, iż przyrząd ten nie jest w stanie wykryć napięcia w całkowicie zaekranowanych przewodnikach, które uniemożliwiają “ucieczkę” sygnału na zewnątrz, to może on wykryć przepływ prądu w gruncie w pobliżu miejsca styku z przewodnikiem, lub sygnał uciekający” poprzez nieszczelności w izolacji. Przyrząd ten jest łatwy z użyciu, posiada wbudowany autotest, a jego trwała konstrukcja oraz ulepszenia wprowadzone zgodnie z sugestiami naszych klientów uczyniły z niego narzędzie bezpieczne, uznawane i szanowane przez wielu użytkowników.

Opis

Zakres Wykrywania
Obszar AC Hot Stick zaznaczony czerwonym paskiem oznacza część czujnikową układu elektronicznego. AC Hot Stick posiada unikalną możliwość ostrzegania użytkownika przed obecnością wysokiego napięcia z dużej odległości. To, w jakiej odległości nastąpi ostrzeżenie, zależy od wielu czynników. 
Zakres wykrywania zależy głównie od:

 • Nastawienia przełącznika trybu pracy na AC Hot Stick.
 • Wartości napięcia przemiennego: im wyższe napięcie tym wcześniejsze ostrzeżenie.
 • Wielkości obszaru będącego pod napięciem: pojazd znajdujący się pod napięciem będzie szybciej zasygnalizowany niż odsłonięte styki gniazda sieciowego, gdzie przewód i gniazdo są ekranowane metalowymi obudowami i uziemione.
 • Odległości od źródła lub powierzchni ekranujących: wolno zwisające przewody AC Hot Stick trzymany wysoko ponad ziemią wykryje z większej odległości niż przewody przykryte ziemią lub liśćmi.

Ostrzeżenie
Przyrząd jest przeznaczony tylko do użycia profesjonalnego. Służy on jako pomoc do wykrywania nieekranowanych przewodów fazowych o niebezpiecznych potencjałach napięcia przemiennego. Wszystkie przewody trzeba traktować tak, jak by były pod napięciem. Przyrząd ten nie wykrywa napięć stałych oraz napięć przemiennych w przewodach ekranowanych i prowadzonych w uziemionych rurkach lub obudowach metalowych.

Dane Techniczne

Czułość, przełączana zewnętrznie 3 zakresy
Zakres wykrywania: zakres wykrywania lub czułość, zdefiniowana jako odległość między AC Hot Stick a przewodem pod napięciem, przy AC Hot Stick trzymanym w pozycji najwyższego wskazania. “Wykrywanie” sygnału jest zdefiniowane jako prędkość przerywania sygnału dźwiękowego wynosząca co najmniej jeden sygnał co dwie sekundy. 
Typowe odległości wykrywania w metrach: 

Napięcie
Częstotliwość Przedmiot Nastawienie Czułości
  Wysoka Niska Skupiona
120V
220V
60 Hz
50 Hz

Pojedynczy przewód 1,8 m nad ziemią

4,6 m
0,9 m

150 mm

120V
220V
60 Hz
50 Hz

Przewód leżący na wilgotnej ziemi

0,9 m

150 mm

25 mm
7,2 kV
16 kV
60 Hz
50 Hz

Linia napowietrzna (pojedynczy izolator)

65 m
21 m
6 m
46 kV
60 Hz
Linia napowietrzna
(kilka izolatorów)
>150 m
>60 m
>20 m
Wskazanie: sygnał dźwiękowy i świetlny (LED) prędkość przerywana dźwięku rośnie (lub maleje) wraz ze zbliżaniem się (oddalaniem) do przewodnika.
Zakres Częstotliwości: napięcia przemienne 20 Hz do 100 Hz
Autotest: wbudowany 3 sekundowy test po włączeniu
Izolacja: Obudowa plastykowa z PCV
Uwaga: Należy unikać bezpośredniego dotykania przewodów wysokiego napięcia.
Bezpieczeństwo: Przyrząd wewnętrznie bezpieczny
Baterie: 4xAA alkaliczne, NEDA 15A, Duracell MN 1500 lub podobne
Żywotność Baterii: praca ciągła: 300 godzin, typowy czas pracy 1 rok
Kontrola Baterii: wbudowana z ostrzeżeniem o wyczerpaniu baterii
Wymiana Baterii: wymaga demontażu skuwki
Odporność na Wodę: obudowa bryzgoszczelna
Zakres Temperatur:
Roboczy: 30 do +50°C
Przechowywanie i Transport: -40 do + 70°C
Wymiary: 45 mm średnica x 521 mm długość
Waga z bateriami: 570 g
Waga opakowania: 10 g
Zamawianie:
AC HOT Stick, nr katalogowy BN 9005/02
Obejmuje futerał i 4 baterie alkaliczne AA (zainstalowane).

Zastosowania

 

Akcje Ratownicze i Poszukiwawcze w Terenach Zurbanizowanych:
Wykrywanie nieznanych i nieekranowanych źródeł potencjalnie niebezpiecznych napięć przemiennych. Weryfikacja prawidłowego wyłączenia napięcia. Straż Pożarna: identyfikacja bliskiej obecności wysokich napięć i zagrożenia od przewodów elektrycznych podczas gaszenia, dogaszania i prac dochodzeniowych po pożarze.

Wypadki Samochodowe: Szybka kontrola miejsca wypadku i pojazdu pod kątem potencjalnego zagrożenia od linii sieciowych napięcia przemiennego. Weryfikacja i kontrola wyłączenia napięcia w sieci. Ratownictwo w Zamkniętych Pomieszczeniach: Weryfikacja wyłączenia napięcia i właściwego odcięcia zasilania przy wejściu do zamkniętych pomieszczeń, a także kontrola wyłączenia zasilania maszyn i urządzeń mogących stwarzać zagrożenie przy przypadkowym włączeniu.

Materiały Niebezpieczne: Unikanie ryzyka porażenia elektrycznego lub wybuchu spowodowanego zwarciami i łukami elektrycznymi. 

Klęski Żywiołowe: Po trzęsieniach ziemi, wichurach i burzach lodowych lub powodziach w celu identyfikacji przewodów pod napięciem leżących na drogach lub w częściach zawalonych albo zalanych budynków. Szybka kontrola rozległości awarii energetycznej.

Przywracanie Zasilania: Ostrzeganie przed przewodami pod napięciem ukrytymi pod zwalonymi drzewami lub zagrożeniem spowodowanym generatorami w ruchu.

Przemysł: Podczas remontów w fabrykach lub w ratownictwie przemysłowym do weryfikacji wyłączenia napięcia, wykrywania innych źródeł napięcia lub kontroli uziemienia maszyn.

Wykopy: Lokalizacja potencjalnych źródeł porażenia prądem elektrycznym podczas akcji ratownictwa technicznego. 

Policja: Wykrywanie obecności napięcia przemiennego, unikanie zagrożenia w miejscach wypadków lub podczas akcji poszukiwawczych, zatrzymań i dochodzeń.

Zdjęcia:

  Zapytaj o produkt

   * – Pola obowiązkowe do wypełnienia.

   Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies.