Profesjonalny sprzęt i odzież dla
ratownictwa
Badania lekarskie z zakresu
medycyny pracy
Kompleksowe usługi w dziedzinie
BHP i P.POŻ.

Laboratorium badań środowiskowych

Laboratorium Badań Środowiskowych “PROTEKO” akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 1322 jest wydzieloną komórką organizacyjną firmy PROTEKO Sp. z o.o. wykonującą na zlecenie firm pomiary czynników fizycznych i chemicznych w środowisku pracy.

Posiada procedury zapewniające zleceniodawcom zachowanie poufności i praw własności, a także możliwość reklamacji. Laboratorium działa w oparciu o wdrożony system jakości zgodny z wymogami normy PN/EN ISO/IEC 17025 i wykonuje pomiary i badania według procedur opracowanych na podstawie obowiązujących norm i przepisów.

Jakość usług zapewniają wysokiej klasy sprzęt pomiarowy oraz wykwalifikowany personel, któremu umożliwia się warunki do ciągłego rozwijania umiejętności poprzez szkolenia, m.in. w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu oraz w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.

W zakresie działalności Laboratorium Badań Środowiskowych „Proteko” są:

  • pomiary hałasu w środowisku pracy,
  • pomiary drgań ogólnych w środowisku pracy,
  • pomiary drgań miejscowych w środowisku pracy,
  • pomiary oświetlenia w środowisku pracy,
  • pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy (pyły przemysłowe, metale, respirabilne włókna azbestu oraz pozostałe włókna mineralne, oleje mineralne, benoz(a)piren, dibenzo(a,h)antracen),
  • oznaczanie pyłu – frakcja wdychalna,
  • oznaczanie pyłu – frakcja respirabilna,
  • badania chemiczne powietrza (stężenie tlenku węgla, tlenku azotu).

Zapraszamy do współpracy

Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies.